При всякакво време - щом трябва, то трябва - и ние в море сме не за ден, не за два. А на суша - трева, детелини, А на суша - в цветя са поля, - но и птици на Север отиват, топлина - щом омръзне - тя. И не влизаме в порта - щом трябва, то трябва - не ще видиш ти Босфор, не ще видиш Канада. Кораб бурно морето пробива, и е тежко така без земя, - но и птици на Север отиват, топлина - щом омръзне - тя. За дом ти скучаеш - не трябва, не трябва, - защо все отплаваш не за ден, не за два! Та на суша - трева, детелини, Та на суша - в цветя са поля, - но и птици на Север отиват, топлина - щом омръзне - тя.
© Васил Станев. Превод, 2019