Днес потеглят мъже - и то как, изоставят те посев в полето. От прозорци не виждаш ги вече - те разтварят се в пътния прах. От класа все изтича зърното - в неприбрано поле е сълза. Ветровете са хладни и ловко днес във процеп текат. Вас чакаме - с конете в раван! В добър час, в добър час, в добър час! Ветровете попътни да не бият в гръб, а да милват. И върнете се скоро в дома! Върби плачат за вас, без усмивките ваши бледнеят и съхнат рябини. Във високи сме здания пак, и без вход са те - никой не радват - тук очакване и самотата вместо вас си живеят в дома. А загуби и свежест и прелест все на вашите ризи цвета, даже втръсват и старите песни днес досадни за нас. Вас чакаме - с конете в раван! В добър час, в добър час, в добър час! Ветровете попътни да не бият в гръб, а да милват. И върнете се скоро в дома! Върби плачат за вас, без усмивките ваши бледнеят и съхнат рябини. Всичко в болка едничка боля, и звучи всеки ден непрестанно вековечно нареждане брани - на молитвите глас в старина. Вас ще срещнем пешаци, с конете, уморени, не цели, - така. Само не в пустота скръбни вести и предчувствие в тях. Вас чакаме - с конете в раван! В добър час, в добър час, в добър час! Ветровете попътни да не бият в гръб, а да милват. И върнете се скоро в дома! Върби плачат за вас, без усмивките ваши бледнеят и съхнат рябини.
© Васил Станев. Превод, 2019