Кой ни каза: „Горя тя до край! И в Земя не ще хвърлите семе“? Кой ни каза - Земята умря? Не! Тя е притаена до време. Устоя материнство в Земя, не отнето, - море не изгребват. Кой повярва - Земята горя? Не! От мъка тя черна изглежда. Като разрез, траншеи лежат, зейват ями от бомби кат рани, те, оголени нерви в Земя - те неземно страдание знаят. Ще търпи, ще понася туй все. Не пиши ти - Земята саката! Кой ни каза, че Земята не пей и че вечно е тя замълчала? Не! Звъни тя, и стона глуши, от отдушници, с раните някак. Та Земя - туй са наши души, със ботуши не стъпкваш душата! Кой ни каза - Земята умря? Не, тя е притаена до време.
© Васил Станев. Превод, 2019