Вие в огън и в морето, брод не ще откриете някак - но не чакаме него - не за лесна плячка вървим. А, изпращайки залез, живеем да видим зората и, в морето сме влюбени, но за земята мълвим. Помниш детските сънища ти за Велика Армада, Абордажи, и бой, и платна - под лъжичка горча?.. Сбъдна се: Стройте се! Стройте се!, - се подава команда, - това иска морето - по-бързо да станеш моряк! И нагоре, напред - като вятър, като там зората, - да, отгоре се вижда, напред - де е изход, земя. Ех, матроси с труд робски - с мазолите кървави са те, и помнете, момчета, щом кител наденеш на снага! Оживяват потръпнали реи, по сигнала „Ти тръгвай!“, Хоризонт преобърна се, мачтите са в лица. Ти стани, ти стани, ти стани тъй човека по-бързо, - това значи в морето: по-бързо да станеш моряк! А се качваме по ванти сякаш в посока небето, - там е вятър жив и - той крещи - не шепти ни със знак: Ти стани, ти стани, ти стани, ти стани тъй човека! Това значи в морето: по-бързо да станеш моряк! За отсъствие дълго вас близките не укоряват, не бъдете с душа груба, и не покорни в съдба - останете момчета, пак хора, щом сте вече моряци; Капитани щом сте - то пазете матроса във вас!
© Васил Станев. Превод, 2019