На река, на езеро - с булдозер все аз бях, цял в комбинезон, и само в прах, - бачках си там до зори, и броя купи в козове, аз пръст все за заплатата копах. Не съдбата ме примами, жила златна мен не пали, - а широката моя кост и природната моя злост. Буза не подлагай ти: Не ангели - дървари сме, - недостъпна заповед е нам... Сам ти да си бог-аллах, обаче аз пък ствола знам и весело си ходя по греда. Не съдбата ме примами, жила златна мен не пали, - а широката моя кост и природната моя злост.
© Васил Станев. Превод, 2019