Ако през нощта пиян си - сутрин да си здрав съвсем - ъбуди се сутрин, сутрин рано - изведи пиячите! Братлета, в път, в път, в път! Да предадем бутилки, а тях ги вземат всички. Не чака дело нас! Братлета раз два! И артисти и юристи - тесен е в живота кръг, има в нас евреи, комунисти, само без подлец сме пък! Братлета, в път, в път, в път! Да предадем бутилки, а тях ги вземат всички. Не чака дело нас! Братлета раз два! Със жени сме - хубавици, цял ден те в тълпа вървят, и да сме за нещо годни лично - да ядем ще донесат! Братлета, в път, в път, в път! Да предадем бутилки, а тях ги вземат всички. Не чака дело нас! Братлета раз два! Наш другар ве ес Висоцки над страна лети - орел - и заслужил туне-тунеядец, миниатюрист е смел. Братлета, в път, в път, в път! Да предадем бутилки, а тях ги вземат всички. Не чака дело нас! Братлета раз два! Щом удари гръм военен, замирише на шашлик, - все ще сме в съюз антивоенен, но се бием до един! Братлета, в път, в път, в път! Да предадем бутилки, а тях ги вземат всички. Не чака дело нас! Братлета раз два!
© Васил Станев. Превод, 2019