Спести! И тъй, мислите безумни си спести! Пали! И тъй банята по-черно за мен пали! Ти вий! Все едно ще натопиш, ала ти вий!.. Пали. Само банята, как искаш, разпали. Ех, днес не ще, аз да страдам, ех, останах! Но нямам вяра, чист да стана! Не спи! Даде ризата до пояс, откъде? Пали! Ох, днес чист аз тъй ще стана, бял съвсем! Кади. С тамян в баня окадени са стени. Пали. Ти чуй? Банята по-черно за мен пали! Ех, днес не ще, аз да страдам, ех, останах! Но нямам вяра, чист да стана! Крещи! Вкаран в ъгъл тровен, както хрътка лос. Мълчи, - в мен отдавна махмурлука свърши се! Търпи! - Ти сама по глупост си продала мен! Пали, Да съм чист, като кутре, щом свърши ден. Ех, днес не ще, аз да страдам, ех, останах! Но нямам вяра, чист да стана! Купи! Тъй и някой от конвоя ти купи. Пали! Ти чуй! Банята ти рано запали! Ти вий! Все едно ще натопиш, ала ти вий!.. Пали. Само банята, как искаш, разпали. Ех, днес не ще, аз да страдам, ех, останах! Но нямам вяра, чист да стана!
© Васил Станев. Превод, 2019