Както сме весели и тъй сме с вид намусен, но щом избираш, и лишен си от опора, то труден избор все са дървени костюми, Хора, хора... Ще ни предлагат все на нас - да не сгрешим. „Ах! - във живота още не сте били!“ И трябва само малко да вървим... - ала пък после казват: или-или. Или плажа и изложби, даже ето - параходите, де е напълнен трюма, екипажи, гонки, приеми, турнета, ... Или просто - все са дървени костюми. Ще бъдат весели или със вид намусен, ще са добрия съдия, шута зъл много, но пак предлагат нам те дървени костюми, Хора, хора... Те и цигара дават - гост сте все едно. „Ах! - спомнят си - не пушили сте вие. Все още сте в начало на живот...“ - ала пък после казват: или-или. Димът от цигара ти напомня остро... веднъж да дръпнеш - е по-весело от думи. Да пушиш е охота, ех охота! но с избор ти си - само с дървени костюми. Вежливи, ласкави ще бъдат те толкоз - живот щастлив на блюдо ще предложат. Но се отказваме...И бият ни жестоко, Хора, хора, хора...
© Васил Станев. Превод, 2019