За театър в юбилей поет дарява ни кутре - театър, с трудна съдба е все така наистина - на псета. Поетът тръгна, кутре дал, и в стихове ще ни прослави. Кога порасне вълкодав враг на театъра ще дави.
© Васил Станев. Превод, 2019