Опитват се противници рекорд да покорят... Ах! Спортен съм отличника, туй в страх да изрека.
© Васил Станев. Превод, 2019