Пристигна в Монако тъй някакъв батко, и влезе в казино, пари развъртя, Отвътре гласа му възкликна, отчаян: „Ех, мама му стара - аз пак проиграх!“ Банкрут закрещя: „Кой каза това?!“ Сви плещи без звук, крупието така, и изхода в миг му посочи пазач, а този го цапна, - изобщо, скандал. А той все крещя: „Кой каза това?! Подсказа число на мен също гласа!..“ - И стреля в уста - и тук в миг замълча. И няма го бедния, няма пара.
© Васил Станев. Превод, 2019