Пред всички съм - и с действие и с взора свое присъствие така съм го издал. Нат Пинкертон и Шерлок Холмс - вид стар! Тук Гусев е: Спокойно спете хора! Аз имам метод прост - следя ги плътно, гоня. Престъпник - просто е на здраво тяло пришка, - и на мерзавеца за себе си напомням: аз тук съм - там той - аз детектив съм! Вълнуват престъпници, че аз не съм безлик, и тъй оставят типчета, следите на килимчета, и кодове на шкафчета, - все улики добри. Работя аз сега по точната система, аз не се крия, тайно не следя, - пари в пострадал аз ще съхраня, и тъй престъпник към затвор поема. А тук бандита е направил трик отчаян, не се гнуси от нищо, подкуп мен ми тика, - ръцете му извивам аз обаче: аз тук съм - там той - аз детектив съм! Вълнуват престъпници, че аз не съм безлик, и тъй оставят типчета, следите на килимчета, и кодове на шкафчета, - все улики добри. И стъпвам аз - уверен е вървежа: Проникнал съм във плана на врага! И край един - бандит в затвор е вече: Него сам Гусев хвана за яка!
© Васил Станев. Превод, 2019