Колко слухове в ушите наши викат, колко слухове разяждат кат молци!.. Ей, например, ходят слухове, че всичко ще го вдигнат с два и двадесет, а особено това - с кое солим. И кат мухите, тук и там слух до слух е из дома, а беззъбите старици ги разнасят из ума. - Ох, що върши се! Траншея вчера риха, откопаха и конячни струи две. - Казват че, шпиони тровят ни вода със самогона, с рибни люспи сега ще е хляба все. И кат мухите, тук и там слух до слух е из дома, а беззъбите старици ги разнасят из ума. - Слушай, чу ли - град строи се под земята, казват че, щом стане ядрена война. - Вие чухте ли, че бани ще затворят повсеместно до край, сведения тези - точни са. И кат мухите, тук и там слух до слух е из дома, а беззъбите старици ги разнасят из ума.                     - А Мамикин, го разкарват много просто, - за разврата, за пиянство и побой... - И, арестуват там съседа ваш, негодник, че на Берия, съвсем прилича той. И кат мухите, тук и там слух до слух е из дома, а беззъбите старици ги разнасят из ума. Закалени са те слуховете в сблъсък, мощно ширят се - преградата ломят. Ходят сплетни - че без слухове ще бъде абсолютно, Ходят слухове, че сплетни ще се спрат. И кат мухите, тук и там слух до слух е из дома, а беззъбите старици ги разнасят из ума.                    
© Васил Станев. Превод, 2019