Тъй във област смутната, в люта, зла губерния за храбреца случва се бой със шипа, скверния. Той обиди изтърпя, изтърпя шепи пълни биват, мъка що е глътнал, - тя не е по-горчива. Пий отрова, и олей се че, не вземат тук пари. Ти връвчица колко вей се, все едно се свиваш в бич! Гонят неудачници по света - с торбите им. текнал живот в палците в паяжина хилава. А кои се водят и се повлекат, в път опасен много - тях ги вятъра извя право към затвора. Тук и милост теб не грей те - Стисни зъби и търпи! Ти връвчица колко вей се, все едно си ти камшик! Ах, ти тежка, зла страна, колко в теб не блъскам се, с лобно място славна да и с връвчица плъзгава... А обесен е сам дявол-сатана пети голи лиже. Смях, досада, все така! - не живей ти никак! Ти не вий, без плач, а смей се - сълзи днес не ще простят. Ти връвчица колко вей се, все едно ще те скъсят! Нощем мисли смутни са. Бързат дърводелците. Не ще стане в утринна - болно рано беси се. За това ти не жалей, не жалей, - дали са отсрочка! А на връвчицата при теб възел не започва. Я легни си и ти сгрей се - Бесене не ще проспя... Ти връвчица колко вей се, в примка ти се завъртя!
© Васил Станев. Превод, 2019