На Марина
Тъй ли - в изба ще се пей, от студа е просто! Тъй ли - тръгне и се мре от туберкулоза... Тъй ли - стенеш без слова, а може, под китара, тъй ли в тройката шейна - си заминал в „Яра“! Ей я напаст - не сласт, тъй ли карта в цвят, тъй ли щастие крада, тъй ли просто съм аз в страст... Все в безкрай тегли на– вечен е стремежа. Тъй ли от свод вода, тъй ли във пролет лее... Може, песен е без край, а може без идея. Аз я печка ще - да построя или просто сея... Няма щастие тук все, и отпред все цвят червен, не изпятия куплет, не дарения букет... Ех... На зло на все съвсем, със звездата в лапи, без реклама, без герб, все накриво крача, - Не ще гоня някой все, мирис не ме мами... Да почина, дъх си взел със звездата в лапи. А без нея така - нямам нищичко аз - и живот невесел, да. И трева - нейна пак. Ей, - така...
© Васил Станев. Превод, 2019