Щом е тривиално, и всичко банално, щом равно - и право пропорционално, - Това тя го може чечотка, поврежда, и нерви тревожи: Чет-нечи, чет-нечи! В нечисти уши тя пробива все мощно, в сънливи души е - все дива чечотка. В чечотъчен спринт и не вземаме сити! Чет-нечи, чет-нечи! - и чупят се ритми! Брек! Барабан, тамтам, трещотка, - както полага се - там чечотка. Брака не се среща, къса, мята темпа, Брек!.. Чет-нечи! Пали подметките, таван трепери! Чет!.. Нечи! Ей, кой там грози ме? Ей, кой там ми пречи? И тъй във бавен ритъм за нещо пелтечи?! Сега ще престане, - ще е изкривен от ритмичните танци, - чет-нечи, чет-нечи! Кръв гони по жили не силната водка - тъй сякаш магия е луда чечотка. Млъкни ти китара, - все мравки ме лазят! На чет - удря двата, - шега ли, това е! Брек! Барабан, тамтам, трещотка, - както полага се - там чечотка. Брака не се среща, къса, мята темпа, Брек!.. Чет-нечи! Пали подметките, таван трепери! Чет!.. Нечи! Спаси се както можеш! Така ти куц щом си - теши си, - ти в свой живял си, в ритъм точен! Под брек, ей човече, изправят се плещи, и сън обезпечен - чет-нечи, чет-нечи! Мени се тук някак осанка, походка, - вам е също, татко, полезна че-чот-ка! Кадрил - не съм прoтив, но щом ще гласувам - напук и на гроба чечотка танцувам! Брек! Барабан, тамтам, трещотка, - както полага се - там чечотка. Брака не се среща, къса, мята темпа, Брек!.. Чет-нечи! Пали подметките, таван трепери! Чет!.. Нечи!
© Васил Станев. Превод, 2019