Ядем, работим, или спим - Света такива Васи вика. Тъй в три лица той бе един - Сам себе си роб, господар, а също гражданин - в три лика! Не са ни студове, ни лед. Топла земя. Алена калина. В земята легна един все на Новодевичи замина. "Възможно, той поличба не познал, - тълпата празна, суеверна, - смърт лови от нас все този лесно, кой тъй нарочно е умрял." Щом тъй, Макарич - ти се спри, свали ключа, и отпусни ги, И пак снеми, и пак пиши, И пак играй - но жив бъди ни! Мъжете карайки да плачат, куршум във себе си пое, и падна в пръст кат верен пес. А храст калина там расте, калина - алена такава... Смърт най-добрите ги беляза и дърпа тях един след друг. Какъв наш брат го няма тук! Не буйства той и не скучае. Бе прост и сложен чародей изображения и думи. Жена, деца, другари, все, граф Лев Толстой и кино люби. В година тази, Разин бе... Натура де - в Онега, в Нароч? Дребни неща са те, Макарич! Такъв твой момък не живей. Ти белия ствол на брези ласка му ти във филма рани, но съвсем се успокои, по-смело, от екрана. И така време щом си дойде съдба цеди през устни тук: "Снеми от скулест ти табу - Щом той не вижда в гроба туй и панихидите и помен. С душа голяма този в тяло с товара тежък на гърба, да не изпитва той съдба, вземете сутрин от постеля!" И после обичайна баня, чист пред Бога и бе трезв, тъй взе умря и той съвсем, - по-смело, от екрана. Ковчега спускаме по края сред новодевичи брези, и вихме, пускайки другаря в гуляй без време и без края... А там храст люляк не цъфти - люляк от есен бе опарен...
© Васил Станев. Превод, 2019