А на делфина винта търбух разпра! Изстрела никой и не очаква в гърба. На батарея няма снаряди съвсем. По-бързо с нея на скорост все! Хора! Платното късат! Кая се, кая, кая! Даже в дозора тъй не се срещаш врага. Не мъка още - щом те боли крака. Панта на порта много скрипти, много пя: Що сте такова? Не чакат вас! Хора! Платното късат! Кая се, кая, кая! С много лета и - все са, що пеят в сън! На дъно, части, там в света да са, Там континенти в огън горят и те, - само туй все, - е не за мен! Хора! Платното късат! Кая се, кая, кая!
© Васил Станев. Превод, 2019