Как по Волга-майчица, по река - що храни нас, съдове със стоките, ладии все са. И не уморява се, и не претоварва се - с тежкия товар, корабите свои са. Долу с Волга плавам аз, минал прага още съм виждам десни - радват ме бреговете плоските. Там камъш трепти ли си, тъй на две все чупи се, вдясно бряг разстила се, вляво горе в устрем е. Волга песни слушаше остри кат "Дубинушка", в ней водата бита с куршум на врагове. Плава все по майчица наша кръв невинната, става като пяната в край на брегове. Дълго води пресните бяха в сълзи строгите. Брегове отвесните, бреговете плоските, Плакаха, оцапани с острите подкови, те, Но с вълни измити са рани тези зли що са. Що това с вас случи се, градове старинните - де стените древни са, с крепост на хълма, сякаш се пробудиха войните от приказки и, с число несметно те, стават от земя. С лапите заграбват все, и все кораб мъчи се, теглят баржи в Каспия, теглят и напъват все, теглят не оглеждат се, и на версти много са и зад стръмни виждат се бреговете плоските.
© Васил Станев. Превод, 2019