Сякаш в притча на екрана - не е нужен чародей - миг и селяните стават тъй, в нов филм дори князе! Ту търговеца, ту нищи, ту добряк, а ту злодей, в бита си - почти не пиещ и баща с деца безчет. Момчета, момчетата с бяг в дворове, загадъчни и гласовити. По-скоро! По-скоро! Пристигат и те - виж живи киноартисти! Но за нашия за брата, откровено казват, да, той войник все иска някак много повече от цар. А в живота без промени, в кино - я бог, я бандит; Много полети, падения, знае ги киноартист. Момчета, момчетата с бяг в дворове, загадъчни и гласовити. По-скоро! По-скоро! Пристигат и те - виж живи киноартисти! Колко версии измислят - те се раждат тук и там! Знаят за киноартиста - даже туй, що не знай сам. И навсякъде обсъждат - запознати ще рекат - колко в месец получава, женен е за кой ли път. Момчета, момчета - реклама не щем, - загадъчни и гласовити. По-скоро! По-скоро! Пристигат и те - виж живи киноартисти! Стига спорове, догадки, - дело е по-важно тук. Тези, що по шум си падат, не е интересно тук. В кино, знайте че епоха може в миг да пролети... Хора виждат ни, но лошо, тях не виждаме уви. И бързаме към непознати сега - към възрастни и към децата, - на вас да погледнем - що иска се вам, въпроси - ще кажем!
© Васил Станев. Превод, 2019