При другаря - отново е дело - с вестник скъса, не питах защо: Злато мие другаря в артела, - днес получих от него писмо. Пише работа - не е безспирна... Сякаш лозунг лепи той съвсем: "Там държавата злато да има, а търсача да е - с трудов ден!" Казва: "Не ще да се оправдая, че заминах аз там за пари..." Казва: "Щом тук се малко старая, като крал ще се върна дори!" А написа, че става по-лошо. "Хей, - той пише, - помни ти едно: Тежко златото все е - и носи все във дъно отцежда се то. Тъне златото - даже със сапа. Що разкисна се, мънкаш безспир? Не се бой: щом потъваш приятел, - значи злато и в теб се таи!" Пише той все прибързва, не спира: "Щом е кал, пясък има над теб - Знай че: златни в живот песъчинки ги отмива вода жива все..." Той ругае тъй мен: "Що не пишеш?! Зная - тънеш, и зная - тъга, - Все е златото - златото, виж ти! - хора леко събират в платна..." С помпа цели, стои там другаря и мътилка от злато изми. ... Аз писмото го гълтам кат хапче - няма страх, че ще тъна дори! Упорит съм и праволинеен, - нека бяга в канала вода, - При търсачи - лотария все е, но търсачи все има така!
© Васил Станев. Превод, 2019