Поръчано е време от Късмета все така, и седем фута под кила нам давано, небето подели със океана синева - две синеви във хоризонт са станали. И на прокобите стои ни вето - почитаме компаси, носове. На вятър мишците умели платна опъват кожени добре. Инки в Новия Свят - не ще да поразим, кат в столетие, що бе велико, но затуй в светлината все ярка пълзим, и петната слънчеви ни викат. Другар е Велик Случай сам, на цял меридиан, за всеки случай на нас дават заповед. На нощи черен купол да обърнем в океан със всички звезди е за нас задачата. Като флибустиерския корвет сме, в съзвездие Ловджийски кучета вървящ - и сякаш се заострят струи вятър разпарят те и кожа на платна. Лунен лъч отразен - чист и неотразим, кат светци със загадка на облик, все безшумно по лунния път ще пълзим, на петната сме, ласкави в отдих. Но в карта без петната бели нищо не се крий - Не векове - с Колумб, или на Беринг са, но може ти да плаваш и към себе си и там в самия теб открий Америка. Кат нож вода, се врязва купол черен - заключени врати - са в ураган . Попътен вятър - бяс обърка скверно - и не намира нашите платна. Ние тъй океана мърсим - и сме му непосилната доза: Ние с котвите тъй се държим здраво в тялото му, сме отрова. До края, и до мачтите държим се обаче - и да преминем през скали и погледи, и чаша пълним пак - щом е изпита чаша, между авралите дишаш дълбоко все. Изпитваш туй, невиждано по-рано, простор си пил с очи, с кожа, с уста... Кой в океана вижда вода само, той планина не вижда на земя. Пей, ураган, нам в уши песни злите, под череп проникни, в мислите влез; Лей, звезден дъжд, в души всели ни ти вечна болест земна и в море. Ето колко лета, колко зими числим се, все някак си във велик облик, богове по лунна светлина все пълзим, на петната сме, слънчеви в отдих.
© Васил Станев. Превод, 2019