- Е, що, Кузма? - А що Максим? - Що прави сме все виж, стоим? - Да тъй все виж, защо крещят, - що с песни вси, и що те щат. Къде не чуй - все беднота, къде не плюй - с блага в маза. И в кръчма там с нетрезвите - и много са там влезлите. Кой зъл - мълчи, добрия - пей. И слух върви, жив Петър е! Не ще е то за тях добре! Върви - добро моли шише?!
* * *
- Кузма! Андрей! - Какво, Максим? - По-бързо хей съобразим! Е-е-ех - трима сме! - Трима сме, на трима е!
* * *
- Е, що, Кузма? - А що Максим? - Що прави сме и пак стоим? - Сега не ясно е съвсем: И там висят - и тук висят! И само днес все бият се! А главен все - Емелка е! - Та, Петър бе! - От първо бе. - Не тръгва все щом трезви сме! - Кузма! - Добре! - Носи шише! Е-е-ех - трима сме! - Ах, ти! - Не върви! На три - не се пий! - Защо с Кузма - на двама дай! А ти, Кузма, тъй трезвен виж - остане там ли, сам вземи.
* * *
- Кузма, Кузма! Защо си там? Да гледаш спри! Ела при нас! - Защо пък те - муха как мре, избиват се, и се горят! Не разбира се! Андрей, Максим! и на един - съобразим! Такъв върви раздор при тях, не стига и за двама там! - Пугач! Жив си! И дай! Дави! - Ах него, ти! - и на един!
* * *
- Е-хей, Кузма! - Е-хей, Максим! Ех-ма, Ех-ма! - Що е, Кузма? - Тях дявол взел сега съвсем! И трето е - шише за ден! Пропих се хем аз, в края съм - по от мъртвеца трезвен съм! Съвсем унил - ще бъде зле: Щом видя ги - аз пак съм трезв! - И - сме така - без плач, Кузма, - съвсем - бардак ред няма пак! В бесило ти ще стигнеш знам - и няма хич във кръчма пак! Не се забравил - е беда! Пиячка само вечната! Живот ли - е, и земен рай?! И легнал - не, умирай знай!
* * *
И никак ние и съвсем: Подиум що, върху що е? Не! Без спирт не ще разберем... И шише голямо щем?!
© Васил Станев. Превод, 2019