Боя сива, и само мъглива кат вълшебника в сито хвърли. Притча тази за нищо, красива разкажи! Стискай моите китки по-твърдо през етажите аз да вървя. Две за щастие чаши поръчай за мига. Питиета, нетрайни са тези...
© Васил Станев. Превод, 2019