Там в дома голям само къде бе гуляй дни така, дни така, първи дом на Каретния ред то се знай - за другар, за другар. В пиячките, в гуляите, с бутилките, не спирали, във спорове, в кавгите и във смутове - на туй ти стой, че този дом - и ден и нощ - е твоя дом, и тебе тук посрещат все без укори. И понякога е недоволна жена - с божи дар, с божи дар! - щом е повече от чаша вино все пак, - е в другар, е в другар. В пиячките, в гуляите, с бутилките, не спирали, във спорове, в кавгите и във смутове - на туй ти стой, че този дом - и ден и нощ - е твоя дом, и тебе тук посрещат все без укори.
© Васил Станев. Превод, 2019