Живея в най-добър света - не трябва хижа така! Приют - небе, легло - земя, могила - ров, гора - стена, - и мравки по гърба. Но ми е добре! Живот е як в страна - на дъно във рова - в приятна тишина. Лъчите палят - без дърва, - ела при мене ти! Но жалко, без ремонт в дома, а в този най-добър света се случва да вали. Но ми е добре! Не вярваш - идвай ти, седни и не дразни, - и виж, не разбуди! И тъй прекрасно, - все за мен, - хвала от мене е на Бог! И още стегнал съм колан, аз яздил бих и кон така - но само няма кон! Но ми е добре! Беди - все празно е. Аз, струни дрънкам все, пея три дни подред - и чуйте вие мен.
© Васил Станев. Превод, 2019