Разбрах отдавна: общо не бе харно, че си замина - правилно, бе знам, - а за поклон във празник - благодарен, - също за поздрав не сърдит съм аз. Напразно грижиш се, макар че с мъж си някак, то види се не глези тебе той с пара, - аз казвам ти за ябълки - не трябва, а за цигари, водка - аз благодаря. Ти не пиши ми за брези, върбите наши - Моля те Боже, в миг съм аз заспал, - че тук растат такива кедри, Маша, съвсем за бора бял не съм скучал! Ти пишеш ми за филма "Път" там колко народ на каси - в хиляди реди, - но ти сметни - тук хора има много, така при нас и киното върви. Накратко туй, че надзирателя се сърди, свършвам и - всичко най-добро желай, твой кръвопиец бивш, и също мъж бивш! ...А знаеш, Маша, знаеш ли, - ела!
© Васил Станев. Превод, 2019