Бе тъй, аз Пушкин го четях до зори - нощем - за дъб зелен и за верига златна знам. И тъй сега аз се намирам в Лукоморе, командирован съм по пушкински места. Мед и бира предпочел пред вино отровно все, макар в Пушкин съм прочел - със уста не лочил е. Вярно, бирата, на зло, тъй горчива стана, все не може, тъй е то дето иска пада! Работил съм на гес, на теца и в канали, и виждал всякакво, но тук аз онемях: Дъба зелен, как е, бе цял в инициали, а Коля Волков тук съвсем бе преуспял. Мед и бира предпочел пред вино отровно все, макар в Пушкин съм прочел - със уста не лочил е. Вярно, бирата, на зло, тъй горчива стана, все не може, тъй е то дето иска пада! В поетическите горещи мои жили, разгорещени после кръчмата съвсем, аз почнах бясно кореняците да питам, но сякаш паднал се е път горчив за мен. Мед и бира предпочел пред вино отровно все, макар в Пушкин съм прочел - със уста не лочил е. Вярно, бирата, на зло, тъй горчива стана, все не може, тъй е то дето иска пада! Лежат кутии на пътечката - ах колко, невиждан тук - дом с крак кокоши има там. Попаднаха две слаби - мартенските котки, помолих ги да пеят - няма резултат. Мед и бира предпочел пред вино отровно все, макар в Пушкин съм прочел - със уста не лочил е. Вярно, бирата, на зло, тъй горчива стана, все не може, тъй е то дето иска пада!
© Васил Станев. Превод, 2019