Живеем ние в смъртна пустота: Ти пробвай натисни - ще пръсне гноя, страха си смъртен заглушаваш с воя - и първи щом си и когато си отзад. И задължителните жертвоприношения, възпети много те от нашите бащи, печат поставиха на наше поколение - да се лиши от разум, памет и очи. Мирис на кръв, що много весели...
© Васил Станев. Превод, 2019