Във левия ъгъл икона виси - навярно са те молокани, - по пода зебло у тях все си лежи, и стъпкано с токове само. Кревата и маса при тях е уют, - и две - преди бъчви за вино - аз сякаш днес бях в инвалиден приют - тук минал с колосана риза. И дадоха вино - от де ще е то! - за рубла - две кани големи, - а дядо, беззъб инвалид мен защо - ме гледа в гърба тъй смирено. "Желая успехи!" - тъй казах му аз . - "Успех какъв мамка му точно!" И пихме със него, стояхме в дима, - започна веднага, започна!.. "А що, - той мълви - даде ми тази власт за крак и за моите зъби! С делата - до гуша - напиваш се пак - и пак ти да ровиш все пътя. Да бяха крака - то по бих аз успял, обходил бих прагове много! Но полза, аз мисля, - изкашля така, - но полза би била не много". "Що трябва ти дядо?" - с въпроса съм аз. - "А трябва ми - малко съвсем е: И Бог с тях с ЦК, - но виж там чека, за чека съдбата ми е интересна..."
© Васил Станев. Превод, 2019