Бродят по света хора разните, с чудо все са в мечтите - ще бъде или не! Чук-чук - в тази вечер ей на, тебе срещам, - чудо е туй! Скача по небе конник-облака, плаче с дъжда и с града, - трябва туй на земята. Тук все чудеса са: Падна звезда само - чудо е туй! Знаеш ли с чудесата - аз просто: Искаш, мигни с очите - тъй в миг под небесата! Аз магия зная, - я, кажи "Желая" - чудо е туй!
© Васил Станев. Превод, 2019