Смях, забава, радост - бе в ръцете му и, както се говори, жадност тъй играч погуби... Има той - и туй и все, ала все да лапа! Гръмна някак и съвсем, нищо не остана.
© Васил Станев. Превод, 2019