Ти ролите си от тесто изпичаш: вдовица, майка, булка и жена... Реките от текст, който е написан отчаяно се леят във слова! Ах, Славина! Заслужилата Зина! Какъв изкусител и змей е този мъж, храбрец, хитрец, но тайна има?! И откъде? И тъй с каква е кръв? Жена, вдовица, майка булка - роли!.. Спатии, купи, дамите каро. в живот играй като в актьорска школа, точно - и както шефа да е то.
© Васил Станев. Превод, 2019