Защо роптаем, щом всичко тъй е гладко! Успехи има - стой, не се муси. От мощна наша стартова площадка тонове и пари в небе лети. В дебати, и в дискусии, във спора решаваме съдбата на света, барут ще са чаршафите ни хора, щом ракети облаци тресат.
© Васил Станев. Превод, 2019