В плен е заповед - не се предавай, - и тия, до смърт стоят, даже без орден така. Само черните гарвани в ято се вият над войнишките наши тела. По веригите "Бог на война" в колесница, в земята войници убити лежат. Долетяха отнякъде белите птици над войнишките наши тела. След смъртта, всеки своите птици открива, за бойците ни са - птици бели така, а пък гарвани - сякаш над леш, се извиват, над черна колона от враг.
© Васил Станев. Превод, 2019