С планети, и в комети след ще летим със криле, със фантазии в епохи други, и земи, към Европите в космос и в Азия. А скоро кораби ще са да браздят океани, те вечните, и със "системата" да са снабдени все хора в планетите. Щом е живот сред светове - без актьорите той не ще се случва. Актьори вси, от векове, от "система" в изкуство ще се учат. Напред ще може да се знай, и замислено, то тъй ще се почне! Минават си години - в край труда на Станиславски ще се помни!
© Васил Станев. Превод, 2019