Вляво демон, вдясно демон, не, отново ми налей! от пандиз, а там е шефа, - кой, не схващаш, по-зъл е. И къде, и как далече, и с какъв маршрут сега нас с теб лъжльовците тези под конвой ще поведат! Що ли тук, пък ни остава? Някак - мъка, не беда? Пий другарю, щом се дава, - все е празна мрежа - да. Що ли търсим в живот този? Там към пристан, ала кой? Дай ти слънце, ярко можеш! Със светите ни покой...
© Васил Станев. Превод, 2019