Помня, песничка тази изпя ми я някой, час бе само, аз вече куплетите пях: Мъж жена си целува, пред работа някак, ала мама, той все е, забравил така. Мой познат поет в стих все там ги бичува все мъжете неверни във книга сега. Ала той, всеки ден се целува със друга, но жена си, той все е, забравил така. С резултата печален се сблъскваме, щото: Филми малко Мосфилм сам у нас е създал, чуждестранните филми дублира той много, ала свои да пусне забравя така. Активиста горещо на сбирка районна призова младежта да оре целина. И в Алтай той изпраща вагон след вагона, ала себе си, той бе забравил така. Колко пъти другар обещава ми лично с алкохола да спре - даже клетва бе дал, но със "Столична" сам той съвсем неприлично, тази клетва той все я забравя така. Пея аз и боя се, че някой от зала след концерта би казал накрая това: "И изпя ни там водещ концерта немалко, но програма да води, забрави така".
© Васил Станев. Превод, 2019