Трябва с някого, някой да скарам - само с кой и с кого? Трябва нещо трагично да правя - но какво и защо? Трябва да страдам и да забравя - но в какво и защо? Трябва някак аз да се натряскам - но с кого, но с кого? Да направя добро ли аз нещо - за кого и защо? Само делото може да срещаш щом за тебе е то! Що за много, и що е за други? За другари добри? А за тях са все земните друми в душата ми!
© Васил Станев. Превод, 2019