От клас във клас, вървим нагоре, в стъпалата, и тук работническа класа първа е, и първи дълг, разбира се ще е с отмяна експлоатация, учителската днес! Хей, училище ново привет! Учител изпусна, а ти го вдигни! Деца с пол различен съвсем порастват големи дори! Строим училище, гризем наука дръзко, ние отвътре го рушим, ще оживим, сивото става бяло, всичко ще го лъснем, всичкото сенчесто във светлина искри! Расти ни училище строй ни все, - ти парник за детските наши души, - къде учат всички с учител - кой още сам е ученик!
© Васил Станев. Превод, 2019