Папа, по пощата прати - пратих, просто потвърди. Пропих, пълзях, попаднах - при... Прости, папа пак прекалих! Под прашен - пък плащам пари, пиян простак, противно пил. Полковник с палката преби, пиян пак плачеше препил.
© Васил Станев. Превод, 2022