В института Василий не учи хич, трудно с писане, а и с чертеж. Ще изгонят те, Вася на улица, там принуден е той да краде.
© Васил Станев. Превод, 2022