Другари, вий студенти! Скучни са такива все сухи отчети. За помощ, редакция моли ви вас, - пратете за Мълния нещо!
© Васил Станев. Превод, 2022