Живей в Москва в прилично място аристократ М.Горховер. Там много пъти пихме яко коняк, мадейра много бе. Събираше ни огън мамещ и много пъти, той веднъж. Той нека граф не е, измамно, но пи като дворянин сякаш същ.
© Васил Станев. Превод, 2022