На борда - бунт. След снощните гуляи започна бой - за златото - клане! Обесиха уж двама негодяи. Но още двама трябваше поне! Хванете бързо вятъра в платната! Успехът - мит е! Всеки кораб - враг! Сами избрахме шанса на пирата, и вярата - във тоя черен флаг. От борд до борд - кълбо от кръв и хора, забравени са пирове - и чест! И всичко подивя на тоя кораб, и всеки ножа си извади днес. Хванете бързо вятъра в платната! Успехът - мит е! Всеки кораб - враг! Сами избрахме шанса на пирата, и вярата - във тоя черен флаг. И ето двама сочат капитана: "Вържете го!" - от ада нямат страх! Но вчерашната плячка в океана изхвърли капитана със замах. Хванете бързо вятъра в платната! Успехът - мит е! Всеки кораб - враг! Сами избрахме шанса на пирата, и вярата - във тоя черен флаг. Като покров ни скри вълната горда, ръката пусна гърлото - и спря... Изхвърляй всичко с дъх на кръв зад борда! И вярвайте - цената е добра! Хванете бързо вятъра в платната! Успехът - мит е! Всеки кораб - враг! Сами избрахме шанса на пирата, и вярата - във тоя черен флаг.
© Румен Леонидов. Превод, 1984
© ?. Изпълнение, 2017