За мислите Ваши за нас сполай ви, за туй, у Вас замисли си желай за зима и лято и есен, пролет - не две, три, четири - цели са осем.
© Васил Станев. Превод, 2022