В мен всяка вечер запламтяват свещи и твоя образ се опушва с дим... Не искам и да знам, че дните вещи лекуват всичко с ход неумолим. Днес нямам от покоя аз спасение. Преди години с чувствата ми тя, незнаеща за моето томпление, замина си, по-точно - отлетя... В мен всяка вечер запламтяват свещи и твоя образ се опушва с дим... Не искам и да знам, че дните вещи лекуват всичко с ход неумолим. В Душата ми - пустееща пустиня. Защо ви е таз моя пустота? Парченца песни има - паяжина, а всичко друго тя отнесе, тя! В мен всяка вечер запламтяват свещи и твоя образ се опушва с дим... Не искам и да знам, че дните вещи лекуват всичко с ход неумолим. Душата ми сега е в изнемога - прерови я и що остана - виж: две полуфрази, полудиалога, а всичко друго - Франция, Париж... И нека вечер запламтяват свещи и твоя образ да опушва дим... Не искам и да знам, че дните вещи лекуват всичко с ход неумолим.  
© Румен Леонидов. Превод, 1984