Филфак за тебе става - честно: Живееш с рима много дружно. Пиши със ямб, със анапеста, със амфибрахий - не е нужно!
© Васил Станев. Превод, 2022