При мен идвай скоро ти, не ще те ругая. С теб по-весело нали - със теб, дегенерате. Нос, уши, уста, очи - символи се сливат, отгатни сега нали, що са те такива.
© Васил Станев. Превод, 2022