Завинаги са скрити в паметта лица и дати, случки ежечасни, но виж - подобно кладенец е тя. Загледай се във нейната вода - ще видиш ти чертите си наясни. А да отсъди нашите проблеми, туй може само безпристрастен съд. Внимавайте със миналото време - и не трошете глинения съд! Понякога ненадейно си спомням парафраза, споделена от мъж - има право да сгреши и сапьора, но веднъж. Лениво в него ровят се едни, а други без охота славословят... Не помнят трети миналите дни - подобно на имане в дълбини, което никога не ще изровят. Годините текат - и всички пътни, отправни знаци те ще отвлекат. И ще изпаднеш в смутове безпътни, обратно също нямаш вече път. Понякога ненадейно си спомням парафраза, споделена от мъж - има право да сгреши и сапьора, но веднъж. Но не вини прибързано светът, че хората си имат и причини - желаят да забравят те страхът: в дълбокото годините лежат като забравени в земята мини. На миналото във полето минно е миг може всичко да се разруши. Тук трябва да се пипа страшно фино, абсурдно е веднъж да се сгреши. Понякога ненадейно си спомням парафраза, споделена от мъж - има право да сгреши и сапьора, но веднъж. Едно побутване - и после - смърт! А нервите ни - опнати за свади... Ще има взрив, ще има много кръв, ако навреме хората не спрат и капсулата никой не извади... Земята спи спокойно под цветята. И щом открият мините - след час най-сръчните ги вадят от земята и ги взривяват - но далеч от нас. Понякога ненадейно си спомням парафраза, споделена от мъж - има право да сгреши и сапьора, но веднъж.
© Румен Леонидов. Превод, 1984