Желая всички теб блага, но разновидна е природа: Ти днес на трийсе си - така година все, след теб да ходи.
© Васил Станев. Превод, 2022