Не е на мода намекът галантен, но по-добре се диша без глупци... За да им пея "Хайката" ме канят отвсякъде все хора - големци! Дали е чул от нечий чужд балкон, децата му ли искали са гласност, не знам, но се сдобил с магнетофон един другар - от най-високо място! И сякаш вдаден в някаква беседа, в кръга семеен, под лампиона стар, но без да чуят техните съседи, натиснал тихо копчето за "старт". Несхванал ясно текста тук-таме (доставил записа чрез свойта служба!), изслушал "Хайката" ми насаме, обратната страна дори, но с ужас. И пак превъртал всичките парчета, от "Хайката" му липсвал цял куплет... Ядосан звъннал: "Утре в кабинета ми доведете автора-поет!" И целият вдървен от яд и страх, без капчица да глътна и от чая, от прага още аз му изревах за вълците си песента - до края! Не се усмихва - вярвам безусловно! - на свойте синове и дъщери... Но мене ме прослуша благосклонно. Накрая ръкопляска ми дори... От рафта с книги, крайно възмутен, извади водка и през зъби скръцна: "То вътре си е всичкото за мен! За мене и за нас! Какви ти вълци?" Това е всичко - а сега се кая: На ден звънят поне по сто звънци. За да им пея "Хайката" ме канят отвсякъде все хора - големци!
© Румен Леонидов. Превод, 1990