В енско царство крал живя - внесе в строя лепта: Нула абсолютна - да, той със интелекта.
© Васил Станев. Превод, 2022